Kategóriák fogalma

Segédmotoros kerékpár ("M" kategória)
Az "M" kategória fogalma
Nemzeti kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet, 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("M")
Az "M" kategóriába tartozó jármű vezethető "M" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "M" kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("M")
Az "M" nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig, a 16. életév betöltése után jogosít kerti traktor vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására is.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("M")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("M")
Alapismeretek : 16 óra
Közlekedési ismeretek
A járművezetés elmélete
A járművezetés gyakorlata : 10 óra
Alapoktatás : 4 óra
Főoktatás  6 óra
Összesen: 26 óra
Vizsgatárgyak ("M")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("M")
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft, járműkezelési gyakorlati vizsga 4700 Ft, forgalmi gyakorlati vizsga 11000 Ft. Összesen: 20300 Ft.  
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával
A vizsgára bocsátás feltételei ("M")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 14 éves, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Kezdő vezetői engedély ("M")
A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

 

Motorkerékpár teljesítmény-korlátozással ("A" korlátozott kategória)
Az "A" korlátozott kategória fogalma
Nemzetközi kategória. Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A korl.")
Az "A" korlátozott kategóriába tartozó járművek "A" korlátozott vagy "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A korl.")
Az "A" korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A korl.")
 Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("A korl.")
Alapismeretek 22 óra (ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával)
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra ("A1"-gyel 6 óra)
Alapoktatás 6 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Városi vezetés 8 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Országúti vezetés 2 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Összesen 38 óra
Az "A1" alkategóriával rendelkezőknél az összóraszám az "Alapismeretek" óraszámával csökken.
Vizsgatárgyak ("A korl.")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők.)
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("A korl.")
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, 4600 Ft, Járműkezelési vizsga, 4700 Ft, forgalmi vizsga 11000 Ft. Összesen: 20300 Ft.
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával 4600 Ft + 4700 Ft. Összesen: 9300 Ft.

 

A vizsgárabocsátás feltételei ("A korl.")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők);
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A korl.")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.
--------------------------------------------------------------------------
Kismotorkerékpár ("A1" alkategória)
Az "A1" alkategória fogalma
Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A1")
Az "A1" alkategóriába tartozó járművek az "A1" alkategória, "A" kategória és "A" korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A1")
Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
Az 1998. január 1-je előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.
A tanfolyamra való felvétel feltételei
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("A1")
Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Összesen: 38 óra

Vizsgatárgyak ("A1")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("A1")
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft, járműkezelési vizsga 4700 Ft, forgalmi vizsga 11000 Ft. Összesen: 20300 Ft.
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
A vizsgárabocsátás feltételei ("A1")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 16 éves, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A1")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 

Motorkerékpár ("A" kategória)
Az "A" kategória fogalma
Nemzetközi kategória. A 25 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A")
Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A")
Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A" korlátozott kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("A")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("A")
Alapismeretek 22 óra (csak ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával vagy "A korl" kategóriával)
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata
A1 vagy A korl. nélkül: 26 óra
A1-gyel vagy A korl.-al: 10 óra
2 éves A1-gyel vagy A korl.-al: 6 óra

Ugyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) a gyakorlati oktatás részletei:
Alapoktatás 10/4/2 óra
Főoktatás 16/6/4 óra
(Városi vezetés 11/4/2 óra)
(Országúti vezetés 5/2/2 óra)
Vizsgatárgyak ("A")

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (nem kötelezettek elméleti vizsgára azok, akik "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("A")
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft, járművezetési vizsga 4700 Ft, forgalmi vizsga 11000 Ft. Összesen: 20.300 Ft.
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával. 4600 Ft + 4700 Ft.  Összesen: 9300 Ft.
A vizsgára bocsátás feltételei ("A")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 18. életévét, vagy
 • ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes "A1" vagy "A" korlátozott vezetői engedéllyel, betöltötte a 21. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("A")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.


A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 

A "B" kategória fogalma ("B")
Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.
Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B")
A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B")
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

Vizsgatárgyak ("B")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgatárgyak ("B")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Kezdő vezetői engedély ("B")

 • Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • "B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

--------------------------------------------------------------
KRESZ-vizsga
A "B"-kategóriás KRESZ-vizsga egy elméleti vizsga, amelyen számítógépes tesztlapot kell kitölteni. A szimuláció menete pontosan megegyezik a hivatalos KRESZ-vizsga menetével (azzal a különbséggel, hogy a hivatalos KRESZ-vizsgán nem az egérrel jelölöd meg a helyesnek vélt választ, hanem a képernyő megfelelő részének a megérintésével).

A vizsga 55 kérdésből áll.
A szimuláció során -csakúgy mint a hivatalos vizsgán-, összesen 55 kérdést fogsz kapni. Ezek közül 45 darab 1 pontos és 10 darab 3 pontos.  A zöme a közlekedési szabályokról szól a mindenkori jogszabályok alapján. Ezen felül a kérdéssoron 5 műszaki kérdést is találhatunk (szerkezettan, biztonsági ellenőrzés-hibaelhárítás), valamint 6-8 vezetéselméleti, vezetéstechnikai kérdést. Egy kérdés megválaszolására legfeljebb 60 másodperc áll rendelkezésedre, de amint egy helyesnek vélt választ megjelöltél, a következő kérdés jelenik meg és az idő számlálása újraindul. Ha a 60 másodperc letelik, de nem jelöltél meg választ, úgy a válaszért adandó hibapont kerül felszámításra, hasonlóan ahhoz, ha rossz választ jelölsz meg.
A közlekedési kérdések nem csak személygépkocsira vonatkozhatnak, hanem mindazon járművekre, amelyeket majd "B"-kategóriával vezethetünk. Továbbá szerepel környezetvédelmi és tüzelőanyag-takarékossági kérdés is.
A kérdésekre összesen 75 pontot kaphatunk, mivel 10 kérdés - az úgynevezett ábrás kérdések - 3 pontot érnek.
A vizsgán az felel meg, aki eléri a 65 pontot, tehát összesen maximum 10 hibapontot kap!
A tesztet a számítógép azonnal kiértékeli, majd megtekinthetjük az elrontott kérdéseket. Ezen a felületen mind az 55 darab kérdést újra megtekintheted, ha a kérdés nevére kattintasz, illetve látni fogod, hogy jól, esetleg rosszul vagy nem válaszoltál, valamint ez utóbbi esetben azt is megtekintheted, hogy melyik volt a helyes válasz. Ugyanezen a felületen megtekintheted a hibapontjaid számát.

Felkészülés a forgalmi vizsgára
A forgalmi vizsgán úgynevezett vizsgaútvonalakat kell bejárni.

A "B"-kategóriás képzésben a forgalmi vizsga előtt 21 órát kell vezetni.
Ebből 4 órát városon kívül, úgynevezett országúti vezetés formájában. A lakott területen kívüli vezetés alatt legalább 160 kilométert kell mennünk, és szerencsések vagyunk, ha megismerhetjük ez idő alatt az autópályás vezetés fortélyait is!
A forgalmi vizsga útvonalai közül is van, amelyik elhagyja a várost!
Ezen felül 2 óra kötelező sötétben történő, úgynevezett éjszakai vezetést is tartalmaz a tanterv. Az évszakoknak megfelelően meg van határozva melyik hónapban melyik az a legkorábbi időpont, amikor ezt a vezetési gyakorlatot meg lehet kezdeni.

A forgalmi vizsga
Na itt mutathatjuk meg mit tanultunk a KreszT NEKED! oktató programból!,  a  KRESZ elméleti órákon és ezeket, hogy alkalmazzuk kint élesben.  Itt derül ki, hogy sajátítottuk el a KRESZ-szabályokat, a vezetéstechnika és vezetéselméleti ismereteket, hogy szerepelünk a forgalomban.

Fontos! A forgalmi vizsgán legyen nálunk az érvényes személyi igazolványunk és a fényképes tanuló igazolványunk!
A forgalmi vizsga a vizsga kiinduló helyéről indul. A vizsgabiztos leegyezteti a személyes adatainkat, majd a szerencsére bízva egy vizsga feladatlapot húzat velünk! Ezen a lapon egy szám szerepel, amely egy útvonalat jelent, amerre a vizsgán haladni fogunk. Természetesen a konkrét nyomvonal menet közben fog eldőlni.
A forgalmi vizsgán az indulás előtt szintén le kell ellenőrizni mindazokat, amiket a járműkezelési vizsgán, sőt egy üzemi fékpróbát is kell tennünk. Az ellenőrzések megállapításait az oktatónk felé hangosan közöljük!
A leggyakoribb azonnali sikertelenséget okozó hibák:

 • gyalogos elsőbbségének nem megfelelő biztosítása,
 • elsőbbség meg nem adása (általában jobbkezes utca elnézése),
 • közvetlen balesetveszély,
 • gyorshajtás
 • záróvonal átlépése,
 • buszsávban közlekedés,
 • szabálytalan iránytartás, kanyarodás.
 • sikertelen parkolási kísérlet,

A vizsgaszabályzat szerint a kisebb hibákra hibavonalat kapunk. Sajnos 10 hibavonal felett szintén sikertelen a vizsgánk!
A vizsga végén a kiindulási helyen a vizsgabiztos értékeli a teljesítményünket és ez alapján minősíti a vizsgát sikeresnek vagy sikertelennek!
A sikeres vizsga nem jogosít még önálló járművezetésre, azt csak a meglévő vezetői engedély birtokában lehet gyakorolni!
Nézzük az anyagi részét.

 • Mennyibe is fog ez nektek kerülni? Bármilyen olcsó hirdetést találtok, ne vágjon bele senki, akinek a beiratkozást követően nem áll rendelkezésre legalább 100 000 forint. Ha találtok is olyan hirdetést, amely olcsó ajánlattal kecsegtet, ne felejtsétek, hogy a 30 órás vezetés akár 60 órába is kerülhet. Tehát érdemes jól körülnézni, tájékozódni.

Figyelem! Ma már elfogadott szokás a legtöbb iskolában, hogy plusz órák díja pár száz forinttal magasabb, valamint kötelező órákat kell vennünk a sikertelen vizsgák utáni felkészüléskor is.
Mire számítsunk? Nézzük az átlagos, elfogadható árakat, költségeket:

 • Elméleti tanfolyam díja:  15-30 000 Forint
 • Vezetési óradíjak az első 30 órában: 1200-2200 Ft/óra
 • Vezetési óradíjak a pótórák alatt: 2000-2500 Ft/óra

Alapórákra vetítve a minimális átlagköltség  60 000-80 000 forint között változik iskoláktól függően. De pl. 10 pótórával és két bukott vizsgával ez a díj megemelkedhet akár 100-130 ezer forintra is.
A hatósági díjak
A jogosítványszerzés költségei nem csak a tandíj befizetésével járnak!
Tételesen: KRESZ-vizsga díja: 4600 Ft, Járműkezelési vizsga díja: 4700 Ft, Forgalmi vizsga díja: 11000 Ft, Közúti elsősegély vizsga díja: 4000 Ft, Orvosi alkalmassági díja (10 évre) 6000 Ft, Elsősegély-tanfolyam díja (kb.) 5000 Ft, Jogosítvány kiadás illetéke 4000 Ft.
Ezek együttesen akár a 40.000 Ft-ot is elérhetik!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tehergépkocsi 7 500kg-ig ("C1" alkategória)
A "C1" alkategória fogalma
Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C1")
A "C1" alkategóriába tartozó járművek "C1" alkategóriára vagy "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C1")
A "C1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C1")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C1" alkategóriában együtt vizsgázik). 

A tanfolyam tantárgyai ("C1")
Alapismeretek 80 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járművezetési gyakorlat 19 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 13 óra
Városi vezetés 7 óra
Országúti vezetés 2 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 99 óra
Vizsgatárgyak ("C1")
 Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 
Vizsgadíjak ("C1")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

32700 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("C1")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C1")
"C1" alkategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 

Tehergépkocsi ("C" kategória)
A "C" kategória fogalma
Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C")
A "C" kategóriába tartozó járművek csak "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C")
A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C" kategóriában együtt vizsgázik).

A tanfolyam tantárgyai ("C")
Alapismeretek 80 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 109 óra
Vizsgatárgyak ("C")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("C")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

32700 Ft  

Egy éven belül szerzett "C1" alkategóriával rutin + forgalmi vizsga

8.920 Ft  

A vizsgára bocsátás feltételei ("C")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("C")
"C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Autóbusz legfeljebb 16 utassal ("D1" alkategória)
A "D1" alkategória fogalma
Nemzetközi kategória. Autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van, valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D1")
A "D1" alkategóriába tartozó járművek "D1" alkategóriára vagy "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D1")
A "D1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D1")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. 

A tanfolyam tantárgyai ("D1")
Alapismeretek 40 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 69 óra
Vizsgatárgyak ("D1")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("D1")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

18500 Ft  

Összesen

                                     27850 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("D1")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 ("fegyveres D1" esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 ("fegyveres D1" esetén 18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("D1")


"D1" alkategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 

Autóbusz ("D" kategória)
A "D" kategória fogalma
Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D")
A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D")
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("D")
Alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra
Vizsgatárgyak ("D")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("D")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

18500 Ft  

Összesen

                                     27850 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("D")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("D")


"D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Nehézpótkocsi "B" kategóriás vontatójárművel ("B+E" kombinált kategória)2
A "B+E" kombinált kategória fogalma ("B+E")
Nemzetközi kategória. "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a "B" járműkategóriában meghatározottak kivételével.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B+E")
A "B+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "B+E", a "C1+E", a "C+E", a "D1+E" és "D+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B+E")
A "B+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B+E")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("B+E")
Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 10 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Összesen: 38 óra
Vizsgatárgyak ("B+E")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat:
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("B+E")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

32700 Ft  

Forgalom vizsgadíj : 11.000 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei ("B+E")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("B+E")
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 

Nehézpótkocsi "C1" kategóriás vontatójárművel ("C1+E" kombinált kategória)
A "C1+E" kombinált kategória fogalma
Nemzetközi kategória. "C1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg a vonó jármű saját tömegét.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C1+E")
A "C1+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "C1+E" vagy a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C1+E")
A "C1+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E". A "D1+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C1+E")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "C1" alkategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("C1+E")
Alapismeretek 20 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 8 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 2 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Összesen: 34 óra
Vizsgatárgyak ("C1+E")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("C1+E")

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

4600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

32700 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

  Kezdő vezetői engedély ("C1+E")
  Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

   

  Nehézpótkocsi "C" kategóriás vontatójárművel ("C+E" kombinált kategória fogalma)
  A "C+E" kombinált kategória fogalma
  Nemzetközi kategória. "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
  Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C+E")
  A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
  Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C+E")
  A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E". A "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
  A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C+E")
  Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
  • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
  • írni, olvasni tud;
  • "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

  A tanfolyam tantárgyai ("C+E")
  Alapismeretek 20 óra
  Közlekedési ismeretek
  Járműszerelvény vezetéselmélete
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
  Alapoktatás 6 óra
  Főoktatás 8 óra
  Városi vezetés 4 óra
  Országúti vezetés 2 óra
  Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 34 óra
  Vizsgatárgyak ("C+E")
  Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
  Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
  Vizsgadíjak ("C+E")

   

  Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

  4600 Ft  

  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

  4600 Ft  

  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

  4400 Ft  

  Rutin gyakorlati vizsga

  3500 Ft  

  Forgalmi gyakorlati vizsga

  11000 Ft  

  Összesen

  32700 Ft  

  A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

  A vizsgára bocsátás feltételei ("C+E")
  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

  Kezdő vezetői engedély ("C+E")
  Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

   

  Nehézpótkocsi "D1" kategóriás vontatójárművel ("D1+E" kombinált kategória)
  A "D1+E" kombinált kategória fogalma
  Nemzetközi kategória. "D1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.
  Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D1+E")
  A "D1+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "D1+E", a "D+E" és a "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára is érvényes).
  Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D1+E")
  A "D1+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max.750 kg ), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
  A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D1+E")
  Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
  • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
  • írni, olvasni tud;
  • "D1" alkategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

  A tanfolyam tantárgyai ("D1+E")
  Alapismeretek 22 óra
  Közlekedési ismeretek
  Járműszerelvény vezetéselmélete
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
  Alapoktatás 6 óra
  Főoktatás 8 óra
  Városi vezetés 4 óra
  Országúti vezetés 2 óra
  Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 34 óra
  Vizsgatárgyak ("D1+E")
  Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
  Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
  Vizsgadíjak ("D1+E")

   

  Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

  3.760 Ft  

  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

  3.760 Ft  

  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

  3.660 Ft  

  Rutin gyakorlati vizsga

  1.600 Ft  

  Forgalmi gyakorlati vizsga

  3.660 Ft  

  Összesen

  16.440 Ft  

  A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

  A vizsgára bocsátás feltételei ("D1+E")
  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 21 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

  Kezdő vezetői engedély ("D1+E")


  Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

  Nehézpótkocsi "D" kategóriás vontatójárművel ("D+E" kombinált kategória)
  A "D+E" kombinált kategória fogalma
  Nemzetközi kategória. "D" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.
  Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D+E")
  A "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a "D+E" vagy a "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára is érvényes).
  Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D+E")
  A "D+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E" és a "D1+E"kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija (max. 750 kg ), a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
  A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D+E")
  Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
  • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
  • írni, olvasni tud;
  • "D" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

  A tanfolyam tantárgyai ("D+E")
  Alapismeretek 20 óra
  Közlekedési ismeretek
  Járműszerelvény vezetéselmélete
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
  Alapoktatás 6 óra
  Főoktatás 8 óra
  Városi vezetés 4 óra
  Országúti vezetés 2 óra
  Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 34 óra
  Vizsgatárgyak ("D+E")
  Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
  Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
  Vizsgadíjak ("D+E")

   

  Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

  4600 Ft  

  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

  4600 Ft  

  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

  4400 Ft  

  Rutin gyakorlati vizsga

  3500 Ft  

  Forgalmi gyakorlati vizsga

  11000 Ft  

  Összesen

  32700 Ft  

  A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

  A vizsgára bocsátás feltételei ("D+E")
  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 21 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

  Kezdő vezetői engedély ("D+E")
  Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

   

  Trolibusz ("TR" kategória)
  A "TR" kategória fogalma
  Nemzeti kategória. Elektromos felsővezetékhez kötött gépkocsi.
  Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("TR")
  A "TR" kategóriába tartozó jármű csak "TR" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.
  Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("TR")
  A "TR" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
  A tanfolyamra való felvétel feltételei ("TR")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 20 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai ("TR")
Alapismeretek 102 óra (Meglévő "D" kategóriás vezetői engedély esetén 50 óra)

 • Közlekedési ismeretek
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
 • F 1-2 . Trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

A trolibuszvezetés gyakorlata 49 óra (Meglévő "D" kategóriás vezetői engedély esetén 26 óra)

 • Alapoktatás 4 óra
 • Főoktatás 45 óra (városi vezetés)

Összesen: 151 óra
Vizsgatárgyak ("TR")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek szóbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás szóbeli vizsga, F 1-2. Trolibusz jelzési és forgalmi utasítás szóbeli vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("TR")

 

Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga

6000 Ft  

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek szóbeli vizsga

4600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás szóbeli vizsga

4700 Ft  

F 1-2. Trolibusz jelzési és forgalmi utasítás szóbeli vizsga

6000 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

40200 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("TR")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 20 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 20 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély ("TR")
A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

 

Kerti traktor és állati erővel vontatott jármű ("K" kategória)
A "K" kategória fogalma
Nemzeti kategória. Kerti traktor: az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben egy egységként résztvevő és 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú jármű [a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 118. §-a alapján].
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("K")
A "K" kategóriába tartozó jármű a "K" kategóriára, továbbá a 16. életév betöltésétől bármely nemzeti és nemzetközi kategóriára (alkategóriára) érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("K")
A "K" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel csak a kerti traktor és az állati erővel vont jármű vezethető.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("K")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("K")
Alapismeretek 12 óra
Közlekedési ismeretek 12 óra
Összesen: 12 óra
Vizsgatárgyak ("K")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga.
Vizsgadíjak ("K")

 

Közlekedési alapismeretek szóbeli vizsga

6000 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("K")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 16 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Kezdő vezetői engedély ("K")
A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

 

Traktor és lassú jármű ("T" kategória)
A "T" kategória fogalma
Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.
Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes.
Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("T")
A "T" kategóriába tartozó

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a "T" kategóriára, vagy a "B", "C", "D" és "TR" kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
 • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a "T" kategóriára, vagy a "TR" kategória, illetve a "C1+E" és "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
 • lassú jármű és pótkocsija a "T" kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a "TR" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("T")
A "T" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T")
Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A tanfolyam tantárgyai ("T")
Alapismeretek 56 óra
Közlekedési ismeretek
A járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járművezetési gyakorlat 24 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 14 óra
Összesen: 80 óra
Vizsgatárgyak ("T")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("T")

 

Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga

4600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga

4700 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

11000 Ft  

Összesen

28200 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei ("T")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
  (Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni, mentesül az elméleti vizsgakötelezettség alól.)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 16 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.
  (Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni, mentesül a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése alól.)

Kezdő vezetői engedély ("T")
A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

Újdonság!

Ha kényelmesebb Neked Paypal egyenleggel, vagy bakkártyás fizetés segítségével az oldal vizsga szolgáltatásainak igénybevétele,
regisztráld magad az alábbi "Paypal" gomb segítségével.